Arkkitehtitoimisto: Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy