Rakennuksen ulkoasu

Arvioi rakennuksen kauneutta

Soveltuvuus ympäristöön

Kuinka hyvin rakennus sopii muuhun ympäristöön?

Heino Kasken katu 3-9

00180 Helsinki - Ruoholahti/Jätkäsaari

Kuuden pienkerrostalon ja niiden väliin jäävän pysäköintikellarin muodostama asuinkortteli, joka sijaitsee Jätkäsaaressa Saukonkanavan ja Saukonpaadenpuiston välissä.

Kanavan eteläpuoli on vielä rakentamatonta aluetta. Kanavan kaakkoispäähän rakennetaan muutaman vuoden kuluessa Jätkäsaaren keskuskorttelit.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti keväällä 2010 yleisen Helsinki townhouse -kilpailun. Kilpailun tavoitteena oli löytää Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan sopivat townhouse-tyypistöt sekä kehittää helsinkiläistä townhouse-typologiaa. Talotyyppien oli sovelluttava helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti että kaupunkikuvallisesti. Kilpailun voitti ehdotus [tabula casa]. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi kilpailun voittajalta jatkotyön kilpailuehdotuksen
soveltamisesta Jätkäsaareen.

Yleisarvosana
Rakennuksen ulkoasu
Soveltuvuus ympäristöön
 • Taloyhtiö
  Asunto Oy Helsingin Meriluoto / Asunto Oy Helsingin Meripihka / Asunto Oy Helsingin Merikatu
 • Valmistumisvuosi
  2017 , 2018 , 2019
 • Arkkitehtitoimisto
  Arkkitehtitoimisto HMV Oy
 • Arkkitehti
  Jari Viherkoski
 • Rakennuttaja
  YIT Suomi Oy
 • Rakentaja
  YIT Suomi Oy
 • Rakennuksen rinnakkaisosoitteet
 • Heino Kasken katu 3
  Heino Kasken katu 5
  Heino Kasken katu 9
  Saukonkari 1
  Saukonkari 3
  Saukonkari 5