Arkkitehtitoimisto: Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy

Välimerenkatu 5

Rakennuksessa on 206 opiskelija-asuntoa. Kohteesta järjestettiin aikanaan arkkitehtuurikilpailu.