Rakennuksen ulkoasu

Arvioi rakennuksen kauneutta

Soveltuvuus ympäristöön

Kuinka hyvin rakennus sopii muuhun ympäristöön?

Länsisatamankatu 36 – Vihreistä vihrein

00220 Helsinki - Jätkäsaari

Vihreistä vihrein -talojen erikoisuus on rakennusten katoille rakennetut viherkattopihat, joilla sijaitsevat muun muassa keittiöpuutarha viljelylaatikoineen ja lasitettuine viherhuoneineen. Länsisatamankatu 36 on myös osa Helsingin kaupungin kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa, jossa tutkitaan kaupunkiympäristöön soveltuvaa viherrakentamista niin biologisesta, rakennusteknisestä kuin sosiologisestakin näkökulmasta. Ylimmän kerroksen katot ovat niin sanottuja biodiversiteettikattoja, joilla tutkitaan mm. kasvilajiston selviytymistä ja hyönteisten kehittymistä.

Katujulkisivujen uloimmassa pinnassa on puu- ja teräsritilöitä sekä istutuslaatikot julkisivun kasveille. Kasviritilöiden takana on väribetonipintainen julkisivu.

Vihreistä vihrein- kortteli koostuu kahdesta toisiinsa tiiviisti liittyvästä luhtikerrostalosta, joissa on yhteensä 121 asuinhuoneistoa. Luhtikäytäväratkaisu on kustannustehokas ja mahdollistaa läpitalonhuoneistot.

Vihreistä vihrein -talo on osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -hanketta. Hankkeessa selvitettiin mm. miten viherkatto toimii vesikatteen mekaanisena suojana, sen vaikutusta hulevesien määrään ja laatuun. Samoin tutkittiin viherkaton käyttöä kattopuutarhana ja sen vaikutusta asumisviihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen. Myös julkisivujen viherrakentamista ja sen vaikutusta talojen ulkoarkkitehtuuriin ja kesäkuukausien ylilämmön torjuntaan tutkittiin. Lisäksi selvitettiin viherrakentamiseen soveltuvia kasvilajeja ja niihin liittyviä teknisiä ratkaisuja.

Vihreistä vihrein on saanut The Scandinavian Green Roof Award 2018 -palkinnon sekä Rakentamisen ruusun 2017.

 

Yleisarvosana
Rakennuksen ulkoasu
Soveltuvuus ympäristöön
 • Taloyhtiö
  Asunto Oy Helsingin Hyväntoivonkatu 4 / TA-Asumisoikeus Oy / Kiinteistö Oy Helsingin Länsisatamankatu
 • Valmistumisvuosi
  2017
 • Omistaja
  TA-Asumisoikeus Oy , TA-Yhtiöt
 • Arkkitehtitoimisto
  Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
 • Arkkitehti
  Pia Ilonen
 • Rakennuttaja
  TA-Rakennuttaja Oy
 • Rakentaja
  Arkta Reponen Oy
 • Rakennuksen rinnakkaisosoitteet
 • Hyväntoivonkatu 4