Rakennuttaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma